General Information

Foodtours.eu
Individual Enterprise
Company Number : 29542686
Address: Høffdingsvej 34, 2500 Valby
E-mail address: info@foodtours.eu
Phone: +47 465 09 195

Established: 2012

 

Payments

Foodtours.eu accept payment by credit / VISA VISA Electron, MasterCard, JCB, Union Pay. Payment will be withdrawn after the ticket is received.

 

Delivery

You will receive your ticket by e-mail as soon as possible. If you have not received the email with the tickets within 24 hours please follow the instructions below:

 • Check that you have given the correct email address and that ticket purchase was completed.
 • You can also check if you have a spam filter that prevents the message from being displayed in your inbox.
 • If you still have not received the mail, please call our customer service telephone: +45 50 12 36 45 or send us an email.
 • Occasionally after an aborted purchase, credit cards will “freeze” the purchase sum in your account for a period of 24 hours. If it has not been returned within that time frame after an aborted purchase, please contact your bank.
 • The client must make sure to bring your proof of purchase of a food tour, and meet at the agreed point at the agreed time.

 

 

Special Conditions

If you regret your purchase (withdrawal)

When a booking is completed it is not possible to cancel. It is however possible to change to a new date.

You must, no later than 2 days before the start of your tour give us notification that you wish to alter your purchase. Notification shall be given by e-mail: info@foodtours.eu or Tel: 0045 50 12 36 45. In your message, make us clearly aware that you want to use your right of change.

For tours changed less than 2 days before departure, we require a cancellation fee of 250 DKK pr person for a 4 hour tour, or 100 DKK pr person for a 2 hour tour. Failure to appear at the starting point at the agreed time means there can be no refund of any kind. The guide will wait for you for 15 min. If you have been delayed please call and we can try to arrange for you to join up with the tour along the way.

 

Services excluded withdrawal
The following product types are excluded from the law of withdrawal:

  1. Provision of recreational services, when the provisions of the agreement have been followed regarding the date or the specified period witin the service is to be performed.

 

 

Refund of the purchase amount

If you regret your purchase, we cannot refund your purchase. We can however, change your tour date to another time. Unfortunately this right expires once your tour has begun.

 

 

If there is something wrong with the services

The Purchase law rules apply to  your purchase. If you are not satisfied with the service you can contact our us at 50123645 or email: info@foodtours.eu Basically, you do not have a 2 year warranty, as it is a service. Therefore, please immediately contact us if you experience problems. You have the right to obtain correction of any deficiencies in the service attributable to the service nature, unless it is a question of your own circumstances, or other external circumstances which we, in accordance with Danish law, cannot be held responsible for.

 

What do we do with your personal information (privacy policy)

For you to enter into an agreement with us, we need the following information:

name
address
phone
E-mail address

 

The Director, the Chief Executive and the marketing responsible for Foodtours.eu have access to the information recorded about you.

The controller for www.foodtours.eu is Maria Beisheim and Peter Rasmussen.

We do not store encrypted customer data. We do not transmit customer data encrypted.

Information provided to www.foodtours.eu is not transmitted or sold in any way to third parties, and we will not record any sensitive personal information.

When registered with Foodtours.eu you always have the right to object to the registration. You also have the right to inspect the information recorded about you. These rights are secured by the Privacy Act. Comments and related questions should be sent to Foodtours.eu via e-mail: info@foodtours.eu.

 

Food allergies and accidents

Foodtours.eu is not responsible for any adverse allergic reactions to food consumed while on tour. When informed of a food allergy we will do our utmost to make sure to avoid the element and give information enabling the customer to further avoid it, however, we are not responsible for any allergic reactions.

Accidents on food tours are rare, however, Foodtours.eu is not responsible or liable for any accidents occurring while on tour.

Appeals

If you have a complaint about your purchase, please contact the food tours at info.cph@foodtours.eu.  If we fail to find a solution, you can file a complaint with the relevant boards in the area if the conditions are fulfilled.

 


 

 

Generelle oplysninger

Foodtours.eu
Individual Enterprise
CVR nr.:  29542686
Adresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby
E-mailadresse: info@foodtours.eu
Telefonnummer: +4550123645
Etableringsår: 2012

 

Betaling

Foodtours.eu modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort VISA-electron, Mastercard, JCB, Union Pay. Betaling vil først blive trukket efter billetten er modtaget.

 

Levering

Du vil modtage din billet på e-mail hurtigst muligt. Hvis du ikke har modtaget e-mailen med billetterne inden for 24 timer: Kan du gøre følgende:

 • Undersøg om du har skrevet korrekt mailadresse og om billetkøbet er gennemført.
 • Du kan også undersøge om du har et spamfilter, der forhindrer mailen i at blive vist retmæssigt.
 • Hvis du fortsat ikke har modtaget mailen, skal du ringe til vores kunderservice telefon på: +45 50 12 36 4
 • Det sker at hvis et køb afbrydes i utide fryser banken beløbet på kontoen. Hvis pengene ikke er tilbage i kontoen efter 24 timers, kontakt da venligst banken.
 • Kunden skal selv sørge for, at medbringe dokumentation for køb af en food tour, og mødes ved det aftalte udgangspunkt på aftalte tidspunkt.

 

 

Særlige vilkår

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har ikke 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Du kan dog få din billet omstødt til en anden dato. Dog udløber denne ret efter turen er begyndt.

Du skal senest 2 dage inden turens start give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb og ændre din tur dato til en anden dag. Meddelelsen skal gives ved Email: info@foodtours.eu eller Tlf: 0045 50 12 36 45. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din ret til ændringer.  Ture ændret mindre end 2 dage før start udløser et afbestillingsgebyr på 250 kr pr person på en 4 timers tur og 100 kr pr person på en 2 timers tur. Hvis man ikke møder op ved turens start kan pengene ikke gives retur. Hvis man er forsinket kan man ringe til os og vi kan arrangere at man slutter sig til gruppen langs ruten.

 

Ydelser undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 1. Levering af tjenesteydelser i form af fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Det er ikke muligt at få refunderet købet når transaktionen er gennemført. Man er dog velkommen til at kontakte os og få billetten flyttet til en anden dag. Denne ret udløber efter turens start.

 

Hvis der er noget galt med tjenesteydelser

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte vores os på 50123645 eller mail: info@foodtours.eu Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig/jer og kontakte dig/jer med oplysninger om ændringer og ved uforudsete forhindringer.

Personoplysningerne registreres hos Foodtours.eu og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren, den daglige leder og den marketings ansvarligeforFoodtours.eu har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

De dataansvarlige på www.foodtours.eu er Maria Beisheim og Peter Rasmussen

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.foodtours.eu videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Foodtours.euhar du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Foodtours.eu via e-mail: info@foodtours.eu.

 

Fødevareallergier og ulykker

Foodtours.eu er ikke ansvarlig for allergiske reaktioner på fødevarer der indtages på vores ture. Hvis allergien beskrives i kommentarfeltet under booking kan vi indrette vores smagsprøver derefter og efter bedste evne informere om hvilke fødevare det er bedst at undgå, men da fødevarer kan indeholde spor af allergifremkaldende stoffer uden vores vidende kan vi ikke tage ansvar for allergiske reaktioner.

Foodtours.eu tager ikke ansvar for ulykker og skader der pådrages på turen. Det er en vandretur og det er op til den enkelte kunde at bevæge sig sikkert i trafikken.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til food tours på info@foodtours.eu Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.